تبلیغات
جدیدترین و برترین مقالات و مطالب پزشکی روز - پزشک آسیا
 
pezeshk.asia پزشک آسیا
مقالات - سلامتی - بهداشت
                                                        
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : نگار شکوهی
موضوعات
مطالب اخیر
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی

ایمانی فولادی عباس علی,رستمی زهرا*,شاپوری رضا

گروه میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان، زنجان، ایران

جداسازی ژن های SHV و  TEMدر سودوموناس آئروژینوزاهای مولد ESBL و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی، اطلاعات مفیدی درباره اپیدمیولوژی و فاکتورهای خطر دخیل در این عفونت ها را فراهم می آورد. در این مطالعه مقاومت آنتی بیوتیکی و فراوانی بتالاکتامازهای وسیع الطیف در سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از نمونه های بالینی به روش فنوتیپی و ژنوتیپی مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه توصیفی - تحلیلی حاضر 110 سویه سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از نمونه های مختلف بالینی با استفاده از آزمونهای بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. الگوی مقاومت آنتی میکروبی به روش دیسک دیفیوژن (کربی - بائر) تعیین شد. سپس بررسی فنوتیپی ESBL با استفاده از روش دیسک ترکیبی انجام گرفت. در این روش از دیسک های سفوتاکسیم و سفتازیدیم به تنهایی و در ترکیب با کلاولانیک اسید استفاده شد. از نظر ژنوتیپی ژن های بتالاکتاماز  SHVو TEM در سویه های فوق با روش PCR بررسی گردید.
یافته ها: در این مطالعه به ترتیب بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک های کوتریموکسازول و آموکسی سیلین 96.4% و 92.7% و کمترین مقاومت به آمیکاسین 17.3% نشان داده شد. در بررسی ژنوتیپی با انجام آزمون PCR از 16 سویه فنوتیپ مثبت، 37.5% شامل ژن SHV و 12.5% ژن TEM و 12.5% دارای هر دو ژن SHV و  TEMبودند.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اغلب نمونه ها مقاوم به دارو هستند و در میان سویه های تولید کننده ESBL فراوانی ژن های SHV بیشتر از TEM یافت شد. سویه های دارای ژن SHV مقاوم به سفتازیدیم (37.5%) و سویه های دارای ژن TEM مقاوم به سفتازیدیم (12.5%) بوده است و نشان داد که ژن های  SHVو  TEMدر ایجاد مقاومت نسبت به سفتازیدیم در مقایسه با ایجاد مقاومت به سفوتاکسیم نقش بیشتری دارند

كلید واژه: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، TEM ،SHV


 

نوع مطلب : جامعه، 
برچسب ها : سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت آنتی بیوتیکی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، TEM، SHV،